ciapara

31 tekstów – auto­rem jest ciapa­ra.

Kiedyś nie za­wal­czyłam o miłość. Dlacze­go? Po­nieważ pragnęłam szczęścia oso­by, którą darzyłam tym uczu­ciem. Będąc pew­na, że jest szczęśli­wy be­ze mnie, za­pom­niałam o so­bie. Do dnia dzi­siej­sze­go żałuję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2013, 00:11

To nie życie tra­ci sens, to Ty umierasz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 listopada 2011, 21:45

Nig­dy jej nie kochał, za to z per­fek­cją pot­ra­fił kłamać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 kwietnia 2011, 12:44

Jeśli nie pot­ra­fisz, to nie kochaj. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 kwietnia 2011, 13:19

Każdą dob­ra chwi­le pot­ra­fią za­mienić w łze. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 kwietnia 2011, 17:05

Wiat­my w świecie, gdzie liczą sie tyl­ko przy­jem­ności, żad­ne te­go konsekwencje. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 marca 2011, 19:05

Ko­bieta, która zro­biła wszys­tko by ja tak traktowano. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lutego 2011, 23:52

Ra­niąc się ot­worzyła oczy myśląc "to nie ja zawiniłam". 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 lutego 2011, 11:39

Wie­cznie nie­szczęśli­wa, na­dal kochająca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2011, 19:48

Zaufa­nie bu­dował ko­lej­ny­mi kłamstwami. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 lutego 2011, 14:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciapara

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność